Привредна комора војводине - конференција - Субвенције у пољопривреди у 2023 години

Конференција 2023

Директор Покрајинског Фонда за развој пољопривреде Др. Виктор Молнар је присуствовао на конференцији.

Привредна комора војводине – конференција – Субвенције у пољопривреди у 2023 години.