FUK seminar Palić 2023

Семинари

ФУК семинар Палић 2023

Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Покрајинском фонду за развој пољопривреде коју чине Сандра Согић Мојсиловић, Данијела Марјановић, Марко Маринковић, Мирослав Стокин, Габриела Кормањош присуствовали су на обуци  „Успостављање и одржавање система финансијског управљања и контроле“ -Визија Солутион, који је одржан на Палићу 27.06.2023. године.

FUK seminar Palić 2023