КОНТАКТИ

ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

АДРЕСА: Бул. Михајла Пупина 16

ЛОКАЦИЈА: Бул. Михајла Пупина 6

21108 Нови Сад

 +381 21 557-451  +381 21 557-452  +381 21 557-452  fondpolj@vojvodina.gov.rs