Актуелни конкурси

Правилник о расподели средставаЗахтев кредитном бироу / Сагласност за прибављање извештаја

КОНКУРС за доделу кредита за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2022 години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2022. години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2022 години / Текст конкурса / Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за куповину пољопривреног земљишта до 5 хектара у 2022. години / Текст конкурса / Пријава / Предуговор

КОНКУРС за доделу кредита за за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2022. години / Текст конкурса / Пријава