ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Расписани су конкурси Фонда за 2023. годину, у периоду од 18.3.2023. до 31.10.2023.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИГ ЗЕМЉИШТА ДО 10 ХЕКТАРА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса
- предуговор