ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Расписани су конкурси Фонда за 2024. годину, у периоду од 30.03.2024. до 31.10.2024.

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ПРЕРАДА ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА    -   ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА   -   ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ДО 10 ХЕКТАРА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА - ПРИЈАВА КОНКУРСА - Измене и допуне конкурса за куповину земљишта до 10 ха .

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА - ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА - ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА - ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПОГОНСКЕ, ПРИКЉУЧНЕ) У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ БУНАРА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

КОНКУРС ЗА КРЕДИТНУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2024. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА  -  ПРИЈАВА КОНКУРСА

АРХИВА

Расписани су конкурси Фонда за 2023. годину, у периоду од 18.3.2023. до 31.10.2023.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ЗАШТИЋЕНИХ БАШТА (ПЛАСТЕНИЦИ, СТАКЛЕНИЦИ) И ОПРЕМЕ У ЊИМА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВИХ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНИХ МРЕЖА У ВИШЕГОДИШЊИМ ЗАСАДИМА ВОЋА И ВИНОГРАДА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНЕ ТЕЛАДИ И ПРАСАДИ ЗА ТОВ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА У ГОВЕДАРСТВУ, ОВЧАРСТВУ, КОЗАРСТВУ И СВИЊАРСТВУ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ПЧЕЛИЊИХ РОЈЕВА, КОШНИЦА И ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У СЕКТОРУ ВОЋА, ГРОЖЂА И ПОВРЋА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА СТОЧАРСКЕ ФАРМЕ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ НАМЕЊЕНЕ СКЛАДИШТЕЊУ ЖИТАРИЦА, ВОЋА И ПОВРЋА (СИЛОСА, ПОДНИХ СКЛАДИШТА, ХЛАДЊАЧА) У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ СЕМЕНСКЕ РОБЕ, ЂУБРИВА И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИГ ЗЕМЉИШТА ДО 10 ХЕКТАРА У 2023. ГОДИНИ
- текст конкурса
- пријава конкурса
- предуговор