Семинари

FUK seminar Palić 2023

ФУК семинар Палић 2023

Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Покрајинском фонду за развој пољопривреде коју чине Сандра Согић Мојсиловић, Данијела Марјановић, Марко Маринковић, Мирослав Стокин, Габриела Кормањош присуствовали су на обуци  Read more

Read More