Семинари

FUK seminar Palić 2023

ФУК семинар Палић 2023

Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Покрајинском фонду за развој пољопривреде коју чине Сандра Согић Мојсиловић, Данијела Марјановић, Марко Маринковић, Мирослав Стокин, Габриела Кормањош присуствовали су на обуци  Read more

Read More

Конференција 2023

Привредна комора војводине - конференција - Субвенције у пољопривреди у 2023 години

Директор Покрајинског Фонда за развој пољопривреде Др. Виктор Молнар је присуствовао на конференцији.

Привредна комора војводине – конференција – Субвенције у пољопривреди у 2023 години.

Read More