Семинар 2024

 Публиц Актив – Измене Закона о јавним набавкама – Врдник   20-22.5.2024.

Read More

Сајам 2024 – Нови Сад

91. Mеђународни ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ Нови Сад  18-23. мај 2024.

Read More

Семинари

FUK seminar Palić 2023

ФУК семинар Палић 2023

Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у Покрајинском фонду за развој пољопривреде коју чине Сандра Согић Мојсиловић, Данијела Марјановић, Марко Маринковић, Мирослав Стокин, Габриела Кормањош присуствовали су на обуци  Read more

Read More

Правилник 2023

Измене и допуне правилникао расподели средстава

Измене и допуне правилника о расподели средстава

IZMENEIDOPUNEPRAVILNIKA.pdfDownload
Read More

Конференција 2023

Привредна комора војводине - конференција - Субвенције у пољопривреди у 2023 години

Директор Покрајинског Фонда за развој пољопривреде Др. Виктор Молнар је присуствовао на конференцији.

Привредна комора војводине – конференција – Субвенције у пољопривреди у 2023 години.

Read More